Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2020-03-11

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2020-06-22

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2020-06-22

  Slutbehandlat