Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2020-06-02

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2020-09-09

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2020-09-09

  Slutbehandlat