Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2021-01-25

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2021-03-22

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2021-03-22

  Slutbehandlat