Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2020-01-14

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2020-01-24

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2020-01-24

  Slutbehandlat