Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 5/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2021-01-25

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2021-05-31

    FöredrasBeslut