Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2022-04-22

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2022-05-02

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2022-05-02

  Slutbehandlat