Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 6/2021-2022 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2022-08-31

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2023-01-16

    FöredrasBeslut