Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2022-11-29

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2022-12-12

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2022-12-12

  Slutbehandlat