Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 4/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: frågestund, fråga

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser