Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: frågestund, fråga,
Sidhänvisning: 25,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser