Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 2/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fråga, frågestund,
Sidhänvisning: 52;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser