Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 3/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: frågestund, fråga

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser