Främjande av livsmedelsproduktion

Budgetmotion BM 28/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, budgetmotion, livsmedelsproduktion, mjölkbonde, mjölkbönder, köttproducent, köttproducenter, livsmedel


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter