Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 09:32

  Tack, herr talman! Det här är ett väldigt speciellt läge eftersom utskottets ordförande är sjuk och jag var av olika anledningar inte på plats när betänkandet klubbades. Vi har tagit det korta formuläret bara för att upprätthålla rättsläget. Hela utskottet har varit eniga om att vi tar det här betänkandet med korta formuläret och vi ser fram emot att ny lagstiftning kommer på plats så fort som möjligt. Det var bara det jag ville säga. Vi har haft ett möte för att bestämma att jag kunde presentera det här korta formuläret för lagtinget. Det är inga konstigheter. Tack!


 • Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. Min fråga gäller ju så klart om regeringen har diskuterat när man kan tänka sig ha den här lagstiftningen på plats? Här uppstår ju en sådan situation att t.ex. barn och unga som har NPF-diagnoser, och är i behov av assistans, har inte samma rättigheter som motsvarande barn som bor i på fastlandet i Finland. Vi vill veta om man har någon tidsplan? När tror man att det här också kan gälla på Åland?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 09:34

  Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Den information som jag har fått är att det jobbas brådskande på att få på plats en lagstiftning som är anpassad till åländska förhållanden, eftersom välfärdsområdena gör att det inte funkar att bara köra enligt blankettlag.


 • Jo, jag tror att alla förstår hur läget är. Det också är en rättighet för alla på Åland som är i behov av de här stödinsatser att också lagstiftningen prioriteras och kommer i kraft så fort som möjligt, så att det blir ett bra förhållande att också leva på Åland.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 09:35

  Absolut. Min uppfattning är vi har en samsyn, landskapsregeringen och ledamot Eckerman. Det här ska lösas så fort det bara är möjligt. Det finns inga politiska stridigheter om det här. Det här är en effekt av att Finland går in för den här nya reformen med social- och hälsovårdsområden som berör Åland på så vis att vi måste ändra en massa lagar. Det berör oss inte för övrigt, så det finns ingen politik i det här utan det här ska vi lösa så fort som möjligt. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.