Föredras

  • Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Listan tar som ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet upp lagtingsledamöterna Liz Mattsson och Nina Fellman och som ersättare lagtingsledamöterna Roger Höglund och Katrin Sjögren.
    Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion?


  • Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna på listan förklaras därför valda för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.