Godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 1/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
Sökord: fartyg, förorening, protokoll,
Sidhänvisning: 15, 20, 27, 28, 29, 103, 104, 106,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser