Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, övernsskommelse, danmark, finland, island, norge, sverige, högre utbildning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser