Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Roger Eriksson

  Fru talman! Lagutskottet har även behandlat detta ärende, republikens presidents förslag om godkännande av ändring av överenskommelsen i de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning.

  Landskapsregeringen har även här gett ett yttrande. Vi i lagutskottet har behandlat den här frågan och konstaterade också att här finns det inte någon orsak till att vi inte ska ge vårt bifall.

  Några kommentarer. Under remissdebatten framfördes diverse fakta. Utskottet konstaterar att av Ålands högskolas cirka 470 studerande är 202 hemmahörande i orter utanför Åland att jämföra med de sammanlagt cirka 1400 åländska studenter som studerar på högskolor utanför Åland. Det här är ett mycket bra avtal ur åländsk synpunkt. Våra studerande får studera utanför Åland, behörigheterna och kompetenserna får räknas till godo.

  Man kan konstatera att varken Färöarna och Grönland eller Åland deltar i ersättningssystemet, troligtvis beroende på vår litenhet.

  Med beaktande av detta så finner utskottet att lagtinget bör ge sitt bifall till det här avtalet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.