Godkännande av ändringarna i bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Republikens presidents framställning RP 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fartyg, förorening, miljö, marina miljön,
Sidhänvisning: 23, 26,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser