För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 1 mars 2006 kl. 13.00.  

  FÖRSTA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Barbro Sundback, ltl Torbjörn Eliasson, vtm Johan Ehn, ltl Veronica Thörnroos och ltl Ronald Boman).

  25 lagtingsledamöter närvarande.

  Om ledighet från dagens plenum anhåller talmannen på grund av tjänsteåliggande: deltagande i invigningen av parlamentshuset i Cardif i Wales, vtm Johan Ehn också på grund av tjänsteåliggande deltagande i republikens presidents installationshögtidlighet i Helsingfors, ltl Ronald Boman på grund av privata angelägenheter, ltl Torbjörn Eliasson på grund av privata angelägenheter och ltl Veronica Thörnroos för tiden 1.3-2.3 på grund av tjänsteåliggande: BSPC:s arbetsgrupp för eutrofiering i Östersjön. Beviljas.

   

  Meddelas ledamöterna till kännedom följande:

  - att den allmänna motionstiden för vårsessionen 2006 utlöper måndagen den 13 mars 2006 kl. 12.00,

  - att landskapsrevisorerna till ordförande för finansåret 2006 vald revisor Magnus Lundberg,

  - att landskapsregeringens svar med anledning av ltl Katrin Sjögrens enkla fråga nr 7/2005-2006 kommer att avges vid plenum måndagen den 6 mars.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Stora utskottets betänkande nr 1/2005-2006 angående ändring av landskapslagen om fornminnen. (LM 8/2004-2005).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 6.3. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2005-2006 om godkännande av ändringarna i bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. (RP 1/2005-2006).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 6.3. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 4/2005-2006 angående ny räddningslag. (FR 11/2004-2005).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 13.3. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående ändrade bestämmelser om studentexamen. (FR 12/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 8.3.

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 2/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6.3.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 6 mars kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.06).