Godkännande av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

Republikens presidents framställning RP 2/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fordon, hjul, hjulförsedd, hjulförsett, besiktning,
Sidhänvisning: 34, 35, 39, 41, 43, 46;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser