Godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 11/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, associeringsavtal, avtal, eu, atomenergigemenskapen, ukraina, moldavien, georgien

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser