Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 13/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, botswana, skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser