Godkännande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: dubbelbeskattning, skatter
Sidhänvisning: 9, 10, 16, 17, 19, 21

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser