Godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 12/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: malta, dubbelbeskattning, skatt,
Sidhänvisning: 93, 94, 96, 99, 102, 105;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser