Godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 9/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i avtalet
Sökord: schweiz, fri rörlighet,
Sidhänvisning: 92, 93, 95, 99, 101, 104;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser