Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention

Republikens presidents framställning RP 5/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fn, förenta nationerna, konvention, havsrättskonvention,
Sidhänvisning: 70, 71, 76, 79, 81, 82, 83;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser