Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! God morgon kolleger! Lag- och kulturutskottet har handlagt två liknande ärenden gällande internationella avtal från Europeiska unionens nivå som berör oss.

  Vad gäller det första ärendet som handlar om republiken Kuba kan vi allmänt konstatera att det är glädjande att utvecklingen år 2017 är sådan att vi kan hantera den här formen av överenskommelser med Kuba.

  Här känns det betydligt mer angeläget än i det senare ärendet att konstatera att man inleder en politisk dialog som förhoppningsvis främjar utvecklingen inom republiken Kuba.

  Det här är ett blandavtal som berör såväl EU:s egen interna rätt och också den nationella bestämmanderätten, så därför ett s.k. blandavtal.

  Utskottet har i vanlig ordning, på basen av landskapsregeringens yttrande, konstaterat att självstyrelsens intressen är tryggande genom att man under resans gång har sett till Ålandsprotokollet och dess bestämmelser beaktas om det uppstår den typen av handelsmässiga förbindelser framöver.

  Det är i synnerhet näringsrätten som bevakas inom ramen för Ålandsprotokollet, även om det kanske känns att det inte är en fråga som kommer att bli aktuell.

  Utskottet har huvudsakligen konstaterat att man har sett till att säkerställa Ålands intressen i sammanhanget.

  Utskottet förslår att lagtinget ger sitt samtycke till lagen om ikraftträdandet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussion är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.