Godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 3/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: eu, eg, medlemsstat, kina, sjötransport, transport, europeiska gemenskapen, avtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser