Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republikens presidents framställning RP 1/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: österrike, dubbelbeskattning, skatt, inkomst, förmögenhet
Sidhänvisning: 18-20, 24

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser