Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 2/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, panama, skatteärende, skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser