Godkännande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 3/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: singapore, dubbelbeskattning, skatt,
Sidhänvisning: 21, 22, 55, 57, 59, 61,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser