Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 11/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, tadzjikistan, skatt, dubbelbeskattning, inkomst

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser