Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som...

Republikens presidents framställning RP 2/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, turkiet, skatt, dubbelbeskattning, beskattning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser