Godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 4/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: vietnam, dubbelbeskattning, skatt, inkomst,
Sidhänvisning: 21, 22,126,130,133,136

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser