Godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 §...

Republikens presidents framställning RP 26/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
Sökord: bioteknik,
Sidhänvisning: 124, 125, 127, 130, 131, 133

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser