Godkännande av de bestämmelser om ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 18/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, fordon, fordonsbesättning, besättning, vägtransport, transport, internationell

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser