Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet...

Republikens presidents framställning RP 15/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: avtal,
Sidhänvisning: 76, 79, 83, 88, 91

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser