Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i...

Republikens presidents framställning RP 5/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: europaavtal, medelhavsavtal, egypten, avtal, eu, medlemsstat,
Sidhänvisning: 54, 55,126,129,132,136

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser