Godkännande av Europaavtalet med Slovakien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

Republikens presidents framställning RP 6/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: slovakien, eu, europaavtal, anpassningsprotokoll, Sidhänvisning: 82, 84, 103, 107, 111, 116

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser