Godkännande av Europaavtalet med Tjeckien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

Republikens presidents framställning RP 7/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjeckien, eu, europaavtal, anpassningsprotokoll,
Sidhänvisning: 83, 84, 103, 107, 111, 116,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser