Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1...

Republikens presidents framställning RP 1/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen coh lag om ändring av 54 § i utlänningslagen
Sökord: fördrag, våld, kvinnor, våld mot kvinnor, våld i hemmet, strafflagen, utlänningslagen

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser