Godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 7/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konvention, eu, straffrättslig sanktion, miljö,
Sidhänvisning: 104, 3, 4, 6, 7,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser