Godkännande av den europeiska landskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 6/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapskonvention, konvention, eu,
Sidhänvisning: 103, 104, 107, 110, 112, 113,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser