Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 8/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, fakultativt protokoll, barn, barnets rättigheter, rättighet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser