Godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 2/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bulgarien, rumänien, fördrag, eu, europeiska unionen, anslutning,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser