Godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör...

Republikens presidents framställning RP 1/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen och om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalen med dessa stater
Sökord: europaavtal, eu-länder,
Sidhänvisning: 9, 10, 33, 35, 36, 38

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser