Godkännande av förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 6/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder