Godkännande av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 9/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag,
Sidhänvisning: 36, 37, 51, 54, 55, 56

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser