Godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 2/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, konvention, arbete, sjöss, sjön, sjöarbete

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser